Annika Telléus lyssnar och talar så det känns!

Annika Telléus är en mycket uppskattad och trygg föreläsare. Hon har en unik förmåga att berätta  som berör deltagarna och är samtidigt tydlig och pedagogisk. Materialet anpassas efter vad ni vill ha och behöver. Hör av dig när du vill ha en föreläsning, workshop eller ett längre program, för större och mindre grupper, på svenska eller på engelska. Populära ämnen är bland andra "De som lyssnar är framtidens vinnare", "Skapa team som trivs", "Självledarskap" och "Lyssna på kunderna - på riktigt". 

Självklart erbjuds samtliga föreläsningar även som digitala föreläsningar. 

Rekommenderas varmt

”Rekommenderas varmt. Annika är en grymt inspirerande, intressant och rolig talare. Som ett Kinder ägg – fast nyttigare för dig och dina affärer.”

Pierre Rosengren, Marketplace Borås


Budskapet fastnar

”Annika föreläser med ett stort engagemang som inspirerar och det märks att hon brinner för det hon gör. Hon fångar verkligen sina lyssnare genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Det gör att budskapet fastnar och man reflekterar gärna ytterligare kring ämnet efter föreläsningen med vänner och kollegor.”

Lena Glansén, H&M


Exempel på populära föreläsningar:

Konsten att lyssna
- vägen till större tillit och bättre relationer

Det är dags att vi pratar om vikten av att lyssna. Den som lyssnar öppet och med nyfikenhet får tillgång till nya perspektiv och kommer närmare den som talar. Hos den som blir lyssnad på och känner sig accepterad och får tala till punkt klarnar tankarna och personen får tillgång till sina egna svar.

Skapa team som trivs
- Lyssna på varandra

I grupper som lyssnar på varandra på riktigt byggs tillit upp och relationerna blir bättre. Olikheter och olika åsikter välkomnas. Vi känner oss trygga och skapar ett hållbart arbetsklimat. 

Självledarskap
- Lyssna på dig själv

Hur ska vi få andra att lyssna på oss om vi inte lyssnar på oss själva? Hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva?  Få grunderna i hur man gör för att lyssna på sig själv för att kunna leda sig själv och andra. 

Bli kundcentrerad på riktigt
- Lyssna på kunderna!

Boka "Lyssna på dina kunder!" när ni behöver bli bättre på att lyssna på era kunder. Annika har mångårig global erfarenhet av att lyssna på kunder i små och stora företag och delar med sig av egna erfarenheter och konkreta tips och utmanar er att ge er ut på er egen resa.

Presentationsteknik
- Bli lyssnad på!

Utveckla dina förutsättningar att bli lyssnad på! Passar perfekt när du inte bara vill nå ut, utan även nå in. I en trygg miljö och under lättsamma former får du praktiska verktyg för att bli bättre på att presentera dina budskap. 

Byt perspektiv
- Vi har rätt båda två!

Att lyssna handlar om att ställa sig bredvid den andra personen och se världen ur hens perspektiv. Tankeväckande övningar blandas med berättelser och konkreta råd för hur du gör. 

Företagsanpassning

Annika Telléus lyssnar alltid in vilka era behov är och anpassar föreläsningar och exempel så att de ger så stor effekt som möjligt. Självklart går samtliga föreläsningar att få som digitala föreläsningar. 

Välj om du vill ha en kort föreläsning, en halvdags workshop eller ett program där vi jobbar ihop över tid.

Annika Telléus är en fantastisk berättare

"Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika."
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås

Framröstad till en av Sveriges mest populära föreläsare 2019 och 2020