Företagsanpassade utbildningar

Längtar ni efter att mötas och utvecklas? Nu ökar efterfrågan på företagsanpassade kurser för mindre grupper igen.  När utbildningen på ett företag kopplas till den egna värdegrunden/värderingarna och de utmaningar man står inför blir effekten betydligt bättre.  Hör av er när vi vill:- Bli bättre på att ge varandra feedback
- Bli effektivare som grupp och låta alla komma till tals
- Utveckla ert ledarskap och/eller ert självledarskap
- Föreläsa och förmedla kunskap med glädje och trygghet

Utveckla ditt lyssnande

Vill du bli bättre på konsten att lyssna? När du utvecklar ditt lyssnande så bygger du tillit och dina relationer blir bättre. Under kursen får du konkreta verktyg och ges möjlighet att öva och utvecklas under en heldag i en trygg miljö. Kurserna som ges under hösten 2020 hålls centralt i Stockholm och Göteborg och självklart med små grupper och rejäla avstånd. Hör av dig för mer information.


Kursens kan också anpassas för ditt företag och era specifika utmaningar.

Lyssna på dig själv - utveckla ditt självledarskap

Vem är du och vilka är dina värderingar?
Vart ska du och vad är din vision?
Vad är ditt varför?
Längtar du efter att ha tydliga svar på dessa frågor? Här är kursen för dig! Under en heldag får du konkreta verktyg och tid för reflektion. I en miljö som är trygg, tillåtande och tolerant får du chansen att komma fram till dina egna svar. När du känner dig själv och kan leda dig själv är det lättare att leda andra. Kurserna som ges under hösten 2020 hålls centralt i Stockholm och Göteborg i små grupper. Hör av dig för mer information.Landa & Lyft - en personlig utvcklingsresa

Landa & Lyft ges i samarbete med Pernilla Aspe på Insiktslabbet.

Det är en personlig utvecklingsresa där man får chans att möta sig själv och andra. Det är ett program för självledarskap som pågår under ett år. Varje deltagare utgår från där de står och kommer att göra en individuell resa med ett personligt mål.

Under året genomför vi fem träffar på sammanlagt 8 dagar.  Nästa kursstart hösten 2020.

Följande moduler ingår i programmet:

Jag & Andra

Möt dig själv och andra. Här går vi igenom och ger konkreta verktyg för hur man påverkas och påverkar känslor, beteenden och attityder.

Ge & Få

Inom kommunikation får du metoder för att lyssna och tala så det känns, ge och ta emot feedback.

Personlig & Hållbar

Lär dig hantera: stress, prestation, prioriteringar och förändring.

Värden & Världen

Värderingar och värdeord
Styrkor och nya perspektiv
Delar och helhet

Drömmar & Mod

Hitta dina drömmar och få hjälp att ta dem på allvar.
Vad motiverar dig?
Vad är dina drivkrafter?