Lyssnande ledarskap

Det lyssnande ledarskapet handlar om att lyssna på medarbetare och kunder men också om att lyssna på oss själva. Hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva? När vi lyssnar får vi tillgång till fler perspektiv och kan fatta bättre beslut. Det lyssnande ledarskapet ger rätt förutsättningar för att skapa välfungerande team som trivs och är kreativa samtidigt som de samarbetar och värdesätter varandras olikheter. I grupper som lyssnar på varandra  byggs tillit upp och relationerna blir bättre, antalet missförstånd och missuppfattningar minskar. Olikheter och olika åsikter välkomnas. När vi känner oss trygga och lyssnade på skapas ett hållbart arbetsklimat och goda resultat. Ta chansen att utveckla dig själv och ditt ledarskap. 


Öppna utbildningar ges digitalt under våren 2021. Till hösten finns det möjlighet att gå en dag eller tre dagar. Följande kurstillfällen finns under våren 2021: 

Heldagskurs: 18 mars

Lyssna på dig själv - utveckla ditt självledarskap

Vem är du och vilka är dina värderingar?
Vart ska du och vad är din vision?
Vad är ditt varför?
Längtar du efter att ha tydliga svar på dessa frågor? Här är kursen för dig! Under kursen får du konkreta verktyg och tid för reflektion. I en miljö som är trygg, tillåtande och tolerant får du chansen att komma fram till dina egna svar. När du känner dig själv och kan leda digblir du tydligare, har lättare att fatta rätt beslut och dina relationer fördjupas. 

De öppna kurser som ges under våren 2021 kommer att genomföras digitalt. Kursdatum för våren är:
Heldagskurs: 11 mars eller 29 april 

Hör av dig för intresseanmälan och mer information. 

Företagsanpassade utbildningar

Längtar ni efter att mötas och utvecklas tillsammans? Efterfrågan på digitala företagsanpassade utbildningar är stor. När utbildningen kopplas till den egna värdegrunden/värderingarna och de utmaningar man står inför blir effekten betydligt bättre. Hör av er för att bolla ett uppägg som passar er. Kanske vill ni utveckla ledarskapet/medarbetarskapet/självledarskapet i organisationen. Eller så känns det mer aktuellt att möta förändringar utan att fastna i rädslor och antaganden. 

Kontakta mig gärna för förslag på upplägg. Landa & Lyft - en personlig utvecklingsresa

Landa & Lyft ges i samarbete med Pernilla Aspe på Insiktslabbet.

Det är en personlig utvecklingsresa där man får chans att möta sig själv och andra. Det är ett program för självledarskap som pågår under ett år. Varje deltagare utgår från där de står och kommer att göra en individuell resa med ett personligt mål.

Under året träffas vi sammanlagt 8 dagar. Mellan dessa kurstillfällen löser deltagarna uppgifter. Det finns möjlighet att komplettera utbildningen med individuell coachning. Nästa kursstart är i mars 2021 och kursen genomförs digitalt.

Följande moduler ingår i programmet:

Jag & Andra

Möt dig själv och andra. Här går vi igenom och ger konkreta verktyg för hur man påverkas och påverkar känslor, beteenden och attityder.

Ge & Få

Inom kommunikation får du metoder för att lyssna och tala så det känns, ge och ta emot feedback.

Personlig & Hållbar

Lär dig hantera: stress, prestation, prioriteringar och förändring.

Värden & Världen

Värderingar och värdeord
Styrkor och nya perspektiv
Delar och helhet

Drömmar & Mod

Hitta dina drömmar och få hjälp att ta dem på allvar.
Vad motiverar dig?
Vad är dina drivkrafter?