Framtidens ledarskap är det lyssnande ledarskapet

Framgångsrika ledare som uppskattas av sina medarbetare och kollegor har utvecklat sin förmåga att lyssna. Lyssnande ledare skapar goda förutsättningar för självledarskap och medarbetarengagemang byggt på ömsesidig tillit.   


Förbättrat idéskapande och utvecklad innovationskultur
I tider av osäkerhet och komplexitet behöver vi få in fler perspektiv och kompetenser i affärsutveckling och idégenerering. Att medvetetet fråga efter och lyssna på andras reflektioner, förslag och idéer är en framgångsfaktor i framtidens innovationsarbete. 


Undvik att fastna i negativa förändringsreaktioner
I en organisation där vi utvecklat förmågan att lyssna öppet närmar vi oss nya förutsättningar utan att fastna i rädslor och antaganden. På så sätt är vi bättre rustade för tuffa utmaningar och kan använda energin för att fokusera framåt. 


Personlig utveckling och självledarskap
Att lyssna är inte bara att lyssna utåt. När vi tränar vår förmåga att lyssna inåt förbättrar vi vår självinsikt, vår självkännedom och vårt självledarskap. När vi känner oss själva blir det enklare att lyssna på andra, fatta rätt beslut och samarbeta. 


Värdeskapande teamutveckling
Genom att lyssna på varandra bygger vi respekt och drar nytta av varandras olikheter. När vi känner tillhörighet och upplever att våra bidrag är värdeskapande uppnår vi potentialen av ett gott samarbete. Helheten blir större än summan av delarna.

Åsa Lindell 

Är föreläsare, moderator och facilitator. Åsa har en bakgrund som organisationskonsult och kommunikationsdirektör i stora bolag som Schenker, Stena Line och Lindex.

Annika Telléus

Är föreläsare, workshopledare och författare till ”Konsten att lyssna”. Annika har jobbat globalt med affärsutveckling och kundinsikter på H&M.

Ett utvecklat lyssnande

Vi jobbar med allt från ledningsgruppen till hela organisationen. Kontakta oss gärna för mer information. Vi bokar ett samtal där vi lyssnar in era behov och utifrån det presenterar ett förslag hur vi kan hjälpa er på resan att utveckla lyssnandet i er organisation. 

Digitalt och på plats
  • Metoder
  • Övningar
  • Reflektion
  • Feedback
  • Föreläsningar
  • Workshops
  • Utbildningar
  • Utvecklingsprogram