Annika Telléus som workshopledare

  • Snabb, tydlig och neutral
  • Duktig på att lyssna av och fånga upp det ni menar
  • Bra på att ställa frågor som leder vidare
  • Expert på att utforma givande workshops genom att använda beprövade metoder, se flöden och tidsåtgång, samt att få alla deltagare att känna sig trygga och lyssnade på