Det är dags att vi blir bättre på att lyssna - på varandra och på oss själva!

Varför ska vi lyssna?

När någon lyssnar riktigt bra känner sig den som blir lyssnad på sedd och accepterad. Den får också möjlighet att hitta fram till sina egna svar och kan uppleva att tankarna ”lyssnas loss” och klarnar. Hos den som lyssnar ökar förståelsen för och närheten till den andra personen. Båda upplever att tilliten växer och att relationen blir bättre. Missuppfattningarna blir betydligt färre när man lyssnar bra och forskning visar att i grupper där alla kommer till tals och där man visar att man lyssnar på varandra både trivs och presterar gruppmedlemmarna som bäst.

En god lyssnare är närvarade, låter den som pratar stå i centrum och försöker inte att ta över samtalet. En god lyssnare accepterar den som pratar och det som sägs utan att döma. En god lyssnare försöker att undvika egna tolkningar. En god lyssnare ställer frågor för att den andra ska komma vidare - inte för att själv framstå som smart. En god lyssnare vågar vara tyst och väntar med att ge råd tills de frågas efter. 

Du är trovärdig, klok och kul. Du bjuder in oss till ett ämne vi alla känner till, men som vi kan tjäna så mycket på att utveckla.

Lasse "Brandmannen" Gustavson


Vill du ha hjälp att lyssna på dig själv?

  • Vem är du?   
  • Vart ska du? 
  • Vad är ditt varför?

Vill du ha hjälp att lyssna på dig själv erbjuder jag coachning. Som coach lyssnar jag med stor närvaro och ställer frågor för att du ska komma vidare och hitta dina egna svar. Jag kan också fungera som bollplank om det är vad du önskar. Jag har ofta slagits av hur många svar jag själv sitter på när Annika lyssnat och hjälpt till att ställa de rätta frågorna.

Hanna Persson, H&M


Vill ni utvecklas som team?

Team som turas om att prata, som låter alla komma till tals och som visar att de lyssnar på varandra är mest framgångsrika. Där kommer medlemmarna till sin rätt, blir trygga och kreativa. Som bonus trivs de.

Hur fungerar det idag? Hur vill ni att det ska fungera? 

När ett team känner tillit till varandra fungerar teamet som bäst. Ibland behöver processen skyndas på för att snabbt skapa ett tillitsfullt och produktivt team som trivs. När grupper lär sig att lyssna på varandra skapas trygga och hållbara team. Bli bättre på att lyssna på varandra och ta vara på all kompetens i gruppen. Få verktyg för att hantera de som vanligtvis inte kommer fram och de som har en tendens att ta över.

Teamutveckling kan vara en skräddarsydd aktivitet anpassad efter det gruppen behöver jobba på. Det kan vara en workshop inom ett specifikt ämne som hur man vill jobba med feedback i gruppen eller att gemensamt ta fram värderingar. En annan idé är att göra en workshop om hur ni arbetar mer kundnära och ser till att sätta kunden i centrum av verksamheten.


Annika Telléus som workshopledare:

  • Snabb, tydlig och neutral
  • Duktig på att lyssna av och fånga upp det ni menar
  • Bra på att ställa frågor som leder vidare
  • Expert på att utforma givande workshops genom att använda beprövade metoder, se flöden och tidsåtgång, samt att få alla deltagare att känna sig trygga och lyssnade påDu är otroligt inspirerande, ger enkla verktyg att ta med sig ut i vardagen och ämnet är väldigt viktigt på vår väg att lyckas. Både internt och hos våra kunder.

Helena Bragée, Pulsen Retail ABDu involverar lyssnarna aktivt. Använder kroppsspråk som är levande. Man får känslan av att du verkligen kan och har upplevt det du pratar om och förmedlar det med energi.

Samir Benaissa, Centiro Solutions ABKonkret och väldigt behaglig föreläsare. Mycket tänkvärt som man egentligen vet men som förtydligas på ett så bra sätt!

Anna Melldén, Johnsson & Johnsson ABDu är en stjärna! Jag tycker att det var väl genomfört, genomtänkt, röd tråd, många intressanta exempel, du fick igång oss, tankeväckande, lärande. Fortsätt att göra som du gör!

Eva Öberg, Tyréns

ANNIKA TELLÉUS


Kontakt:
Email:  annika@annikatelleus.com
Mobil: 0708 91 57 60