Vill du ha hjälp att lyssna på dig själv?

  • Vem är du?  
  • Vart ska du?
  • Vad är ditt varför?

Vill du ha hjälp att lyssna på dig själv erbjuder jag coachning. Som coach lyssnar jag med stor närvaro och ställer frågor för att du ska komma vidare och hitta dina egna svar. Jag kan också fungera som bollplank om det är vad du önskar.Jag har ofta slagits av hur många svar jag själv sitter på när Annika lyssnat och hjälpt till att ställa de rätta frågorna.
Hanna Persson, H&M