Annika Telléus lyssnar och talar så det känns!

Annika Telléus är en mycket uppskattad och trygg föreläsare. Hon har en unik förmåga att berätta som berör och är samtidigt tydlig och pedagogisk. Berättelser och metaforer är en viktig del och är lätta att komma ihåg och ta med sig. Annika gör deltagarna delaktiga genom övningar, diskussioner och reflektion. 

Efter att ha lyssnat in era behov anpassas upplägg och exempel för att ge hög igenkänning och stor effekt. Annika föreläser på svenska och engelska. Vill du vill ha en timmes föreläsning, en halvdags workshop eller ett program där vi jobbar ihop över tid? 

Erbjudande!
För att fira att Konsten att lyssna har kommit som storpocket får du just nu 10 böcker på köpet när du bokar en föreläsning eller workshop. Erbjudandet gäller bokningar gjorde före den 30:e april 2023. 

Exempel på populära föreläsningar:

Konsten att lyssna

Vad händer när vi lyssnar och när vi blir lyssnade på? Vad händer när vi lyssnar på oss själva? Din attityd är det allra viktigaste när du lyssnar. Du en bra lyssnare när du vill väl, är närvarande i samtalet och är öppen för det som sägs. Här dyker en lyssnar-VÄN upp, V som i Välvillig, Ä som i Äkta och N som i Närvarande. Du får lära dig hur du underlättar lyssnandet, att det inte betyder att du håller med när du lyssnar för att förstå och att ställa frågor på rätt sätt.


Så gör vi varandra bra

Så gör vi varandra bra är en inbjudan till alla som vill fördjupa relationen till sig själv och till andra. Det handlar inte om att vi är dåliga utan om att skapa förutsättningar för alla att utforska och uttrycka sig själva. Vilka positiva konsekvenser får det för vår gemenskap när vi utvecklar vår förmåga att se det bästa i varandra? Genom att vara öppna, utforskande och berätta om behov och förväntan skapar vi förutsättningar för att göra varandra bra. När vi gör varandra bra så går vi från att försöka passa in till att höra ihop.

Få verktyg för att framgångsrikt utvecklas som grupp och bli ett välfungerande team där deltagarna trivs.


Få tillgång till fler resurser

Vad händer när vi använder olika typer av intelligens för att lösa problem? Generellt är vi duktiga på att använda vår verbala intelligens. Vi problemformulerar och sätter ord på lösningarna. Prova att använda den visuella intelligensen och rita en bild istället. Eller varför inte använda den somatiska/kroppsliga intelligensen och beskriv lösningen med gester? Vad skulle hända om du använde din metaforiska intelligens? När vi tar hjälp av varandra och skapar förutsättningar för en kollektiv intelligens att ta plats hittar vi de verkligt kloka lösningarna.

En kreativ och lekfull föreläsning eller workshop som antingen kan vara generell eller rikta in sig på utmaningar ni står inför som företag.


Kundcentrerade på riktigt

Behöver ni bli bättre på att lyssna på era kunder? Är ni kundcentrerade på riktigt? Annika har mångårig global erfarenhet av att lyssna på kunder i små och stora företag. Hon delar med sig av såväl egna erfarenheter som konkreta tips och utmanar er att ge er ut på er egen resa.

Eventyr Academy

Annika Telléus var inbjuden till Eventyr Academy för att föreläsa om hur vi kan lyssna varandra ännu bättre. En del av föreläsningen handlade om att byta perspektiv. Är det en 6:a eller en 9:a? Eller rent av en 1:a? Föreläsningen inspirerade Eventyr att skapa denna film.

”Annika, du talar så att man lyssnar. Och temat är ju faktiskt ”att lyssna”. Nyttigt att påminnas om att vi alla tolkar saker på olika sätt och vikten av att vara nyfiken på mottagarens tolkning. Tack för en bra dragning Annika!” 
Sofi Franzén, VD Eventyr AB

Annika Telléus är en fantastisk berättare

"Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika."
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås

En av Sveriges populäraste föreläsare

Annika Telléus är framröstad till en av Sveriges mest populära föreläsare 2019 och 2020 av Event Effect. 

”Rekommenderas varmt. Annika är en grymt inspirerande, intressant och rolig talare. Som ett Kinder ägg – fast nyttigare för dig och dina affärer.”

Pierre Rosengren, Marketplace Borås