Annika Telléus lyssnar och talar så det känns!

Annika Telléus är en mycket uppskattad och trygg föreläsare. Hon har en unik förmåga att berätta som berör och är samtidigt tydlig och pedagogisk. Berättelser och metaforer är en viktig del och är lätta att komma ihåg och ta med sig. Annika gör deltagarna delaktiga genom övningar, diskussioner och reflektion. 

Efter att ha lyssnat in era behov anpassas upplägg och exempel för att ge hög igenkänning och stor effekt. Annika föreläser på svenska och engelska. Vill du vill ha en timmes föreläsning, en halvdags workshop eller ett program där vi jobbar ihop över tid? 

Exempel på populära föreläsningar:

Konsten att lyssna

Det är dags att vi pratar om vikten av att lyssna. Den som lyssnar öppet och med nyfikenhet får tillgång till nya perspektiv och kommer närmare den som talar. Hos den som blir lyssnad på och känner sig accepterad och får tala till punkt klarnar tankarna och personen får tillgång till sina egna svar.


Så gör vi varandra bra

Få verktyg för att framgångsrikt utvecklas som grupp och vara ett effektivt och välfungerande team där deltagarna trivs. När vi lyfter varandra och lyssnar för att förstå är det enklare att samarbeta och värdesätta våra olikheter. Kreativiteten ökar liksom tilliten.


Lyssnande ledarskap

Det lyssnande ledarskapet handlar om att lyssna på varandra men också om att lyssna på oss själva för hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva? I grupper som lyssnar på varandra  byggs tillit upp och relationerna blir bättre. Olikheter och olika åsikter välkomnas. Vi känner oss trygga och skapar ett hållbart arbetsklimat och goda resultat. 


Kundcentrerade på riktigt

Behöver ni bli bättre på att lyssna på era kunder? Är ni kundcentrerade på riktigt? Annika har mångårig global erfarenhet av att lyssna på kunder i små och stora företag. Hon delar med sig av såväl egna erfarenheter som konkreta tips och utmanar er att ge er ut på er egen resa.


Hantera förändring

Lyssnandet hjälper oss att närma oss nya förutsättningar utan att fastna i rädslor och antaganden. Vi kan också hjälpa varandra att lyssna öppet i tider av förändring. 

Eventyr Academy

Annika Telléus var inbjuden till Eventyr Academy för att föreläsa om hur vi kan lyssna varandra ännu bättre. En del av föreläsningen handlade om att byta perspektiv. Är det en 6:a eller en 9:a? Eller rent av en 1:a? Föreläsningen inspirerade Eventyr att skapa denna film.

”Annika, du talar så att man lyssnar. Och temat är ju faktiskt ”att lyssna”. Nyttigt att påminnas om att vi alla tolkar saker på olika sätt och vikten av att vara nyfiken på mottagarens tolkning. Tack för en bra dragning Annika!” 
Sofi Franzén, VD Eventyr AB

Annika Telléus är en fantastisk berättare

"Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika."
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås

En av Sveriges populäraste föreläsare

Annika Telléus är framröstad till en av Sveriges mest populära föreläsare 2019 och 2020 av Event Effect. 

”Rekommenderas varmt. Annika är en grymt inspirerande, intressant och rolig talare. Som ett Kinder ägg – fast nyttigare för dig och dina affärer.”

Pierre Rosengren, Marketplace Borås