Annika Telléus lyssnar och talar så det känns!

Annika Telléus är en mycket uppskattad och trygg föreläsare. Hon har en unik förmåga att berätta  som berör deltagarna och är samtidigt tydlig och pedagogisk. Materialet anpassas efter vad ni vill ha och behöver. Hör av dig när du vill ha en föreläsning, workshop eller ett längre program, för större och mindre grupper, på svenska eller på engelska. Populära ämnen är bland andra "De som lyssnar är framtidens vinnare", "Skapa team som trivs", "Självledarskap" och "Lyssna på kunderna - på riktigt". 

Självklart erbjuds samtliga föreläsningar även som digitala föreläsningar. 

Annika Telléus som föreläsare

Underbart engagerad, kunnig i sitt ämne, påläst och rolig att lyssna till. Mycket bra dramaturgi, behaglig tempoväxling med både intensiva passager och pauser. Vänlig och inkluderande. Bra stories. Imponerande koll på tidsåtgång och förmåga att plocka upp trådar som planterats efterhand. Cool trots att studion byggdes alldeles före sändning, att tekniken krånglade lite. Det syntes inte ett spår av stress, varken för publiken eller medproducenterna.
Anna Strand, Chef förändrings- och innovationsledning, Arbetsförmedlingen

Rekommenderas varmt

”Rekommenderas varmt. Annika är en grymt inspirerande, intressant och rolig talare. Som ett Kinder ägg – fast nyttigare för dig och dina affärer.”

Pierre Rosengren, Marketplace Borås


Budskapet fastnar

”Annika föreläser med ett stort engagemang som inspirerar och det märks att hon brinner för det hon gör. Hon fångar verkligen sina lyssnare genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser. Det gör att budskapet fastnar och man reflekterar gärna ytterligare kring ämnet efter föreläsningen med vänner och kollegor.”

Lena Glansén, H&M


Exempel på populära föreläsningar:

Konsten att lyssna

Det är dags att vi pratar om vikten av att lyssna. Den som lyssnar öppet och med nyfikenhet får tillgång till nya perspektiv och kommer närmare den som talar. Hos den som blir lyssnad på och känner sig accepterad och får tala till punkt klarnar tankarna och personen får tillgång till sina egna svar.


Lyssnande ledarskap

Det lyssnande ledarskapet handlar om att lyssna på varandra men också om att lyssna på oss själva för hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva? I grupper som lyssnar på varandra  byggs tillit upp och relationerna blir bättre. Olikheter och olika åsikter välkomnas. Vi känner oss trygga och skapar ett hållbart arbetsklimat och goda resultat. 


Lyssna på kunderna!

Är ni kundcentrerade på riktigt? Behöver ni bli bättre på att lyssna på era kunder? Annika har mångårig global erfarenhet av att lyssna på kunder i små och stora företag. Hon delar med sig av såväl egna erfarenheter som konkreta tips och utmanar er att ge er ut på er egen resa.


Lyssna i förändring

Lyssnandet hjälper oss att närma oss nya förutsättningar utan att fastna i rädslor och antaganden. Vi kan också hjälpa varandra att lyssna öppet i tider av förändring. 


Byt perspektiv

- Vi har rätt båda två!

Att lyssna handlar om att ställa sig bredvid den andra personen och se världen ur hens perspektiv. Tankeväckande övningar blandas med berättelser och konkreta råd för hur du gör. 

Eventyr Academy

Annika Telléus var inbjuden till Eventyr Academy för att föreläsa om hur vi kan lyssna varandra ännu bättre. En del av föreläsningen handlade om att byta perspektiv. Är det en 6:a eller en 9:a? Eller rent av en 1:a? Föreläsningen inspirerade Eventyr att skapa denna film.

”Annika, du talar så att man lyssnar. Och temat är ju faktiskt ”att lyssna”. Nyttigt att påminnas om att vi alla tolkar saker på olika sätt och vikten av att vara nyfiken på mottagarens tolkning. Tack för en bra dragning Annika!” 
Sofi Franzén, VD Eventyr AB

Företagsanpassning

Annika Telléus lyssnar alltid in vilka era behov är och anpassar föreläsningar och exempel så att de ger så stor effekt som möjligt. Självklart går samtliga föreläsningar att få som digitala föreläsningar. 

Välj om du vill ha en kort föreläsning, en halvdags workshop eller ett program där vi jobbar ihop över tid.

Annika Telléus är en fantastisk berättare

"Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika."
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås

En av Sveriges populäraste föreläsare

Annika Telléus är framröstad till en av Sveriges mest populära föreläsare 2019 och 2020 av Event Effect.