Annika Telléus lyssnar och talar så det känns!

Annika Telléus är en mycket uppskattad och trygg föreläsare. Hon har en unik förmåga att berätta som berör och är samtidigt tydlig och pedagogisk. Berättelser och metaforer är en viktig del och är lätta att komma ihåg och ta med sig. Annika gör deltagarna delaktiga genom övningar, diskussioner och reflektion. 

Efter att ha lyssnat in era behov anpassas upplägg och exempel för att ge hög igenkänning och stor effekt. Annika föreläser på svenska och engelska. Vill du vill ha en timmes föreläsning, en halvdags workshop eller ett program där vi jobbar ihop över tid? 

Exempel på populära föreläsningar:

Att lyssna på riktigt - en kraftfull kompetens

Förmågan att lyssna är en kritisk kompetens i våra organisationer och företag idag. Genom att öva och fördjupa ditt lyssnande skapar du inte bara starkare relationer med kollegor och kunder utan du blir också en bättre ledare och medarbetare. Låt oss tillsammans utforska hur denna viktiga kompetens kan stärka varandra och hela organisationen. Vad händer när du verkligen lyssnar? Hur påverkas du när någon lyssnar på dig? Din attityd är avgörande för att lyssna framgångsrikt. En god lyssnare är den som vill väl, är fullständigt närvarande i samtalet och öppen för de tankar och känslor som dyker upp. I föreläsningen presenteras du för en lyssnar VÄN där V står för Välvillig, Ä för Äkta och N för Närvarande. Du får praktiska verktyg för att underlätta ditt lyssnade, lära dig att ställa frågor på rätt sätt och uppleva att lyssnandet inte handlar om att hålla med utan om att försöka förstå.


Så gör vi varandra bra

Det handlar inte om att identifiera brister utan om att skapa den optimala miljön för alla att utforska och uttrycka sig själva. Vad händer när vi aktivt väljer att se det bästa i varandra? Vilka positiva konsekvenser får det för vår gemenskap? Genom att vara öppna, utforskande och berätta om behov och förväntan skapar vi förutsättningar för att göra varandra bra. När vi gör varandra bra så går vi från att försöka passa in till att höra ihop.


Denna föreläsning ger dig och ditt team konkreta verktyg för att framgångsrikt utvecklas som grupp och bli ett välfungerande team där deltagarna trivs. Genom att öka förmågan att förstå och uppskatta varandras styrkor och potential skapas en kreativ och hållbar arbetsmiljö.

Inre hållbarhet - en resa mot balans och värde

Är ditt företag redo att ta nästa steg mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid? Hållbarhet handlar inte bara om att ta hand om vår planet utan också om att vårda våra inre resurser och våra relationer. Förändring börjar inifrån och när vi utforskar den inre hållbarheten ökar vårt positiva bidrag och vi kan skapa hållbara organisationer som gör gott. Yttre och inre hållbarhet är sammanlänkade och en balanserad tillvaro är nyckeln till långsiktig framgång. Låt oss tillsammans utforska hur ni kan utveckla en kultur av inre hållbarhet som inspirerar både medarbetare och kunder och som hjälper er på vägen att nå de Globala målen.Perspektivbyte - en nyckel till ökad förståelse och bättre samarbete

Ofta hindras effektiv kommunikation av tidigare erfarenheter, värderingar och förutfattade meningar. Detta kan leda till missförstånd och konflikter. Ett första steg för att undvika detta är att bli medveten om sina egna tolkningar och hur de påverkar vårt sätt att förstå och reagera i olika situationer. Vad händer när vi tar det ett steg längre och ställer oss bredvid någon annan för att se världen ur deras perspektiv? Genom att öva på perspektivbyten öppnar vi dörren till en fördjupad förståelse och ökar möjligheterna att hitta gemensamma lösningar. Genom att få praktiska verktyg för att byta perspektiv kommer du och ditt team att kunna möta utmaningar och konflikter med öppenhet och empati vilket skapar en miljö där alla röster kan höras.


Olika intelligenser ger kreativa möjligheter

Vad händer när vi använder olika typer av intelligens för att lösa problem? Vi är vanligtvis duktiga på att använda vår verbala intelligens där vi analyserar och sätter ord på våra tankar. Vad händer när vi utmanar oss själva och prövar ett annat sätt att lösa problem? Här bjuds du in att utforska olika intelligenser som finns inom oss. Här får du chans att prova den visuella, den somatiska/kroppsliga, den metaforiska och den kollektiva intelligensen. När vi tar hjälp av varandra och skapar en miljö där olika intelligenser får ta plasts öppnar vi dörren till en kollektiv intelligens som är kraftfullare än vi kan föreställa oss. Det är i samspel mellan olika perspektiv och förmågor som vi finner de verkligen kloka och innovativa lösningarna.


Oavsett om ni vill utforska kreativa processer generellt eller rikta in er på specifika utmaningar kommer ni att få verktyg för att utveckla era förmågor att dra nytta av olika intelligenser för att få tillgång till nya möjligheter och kloka lösningar.

Eventyr Academy

Annika Telléus var inbjuden till Eventyr Academy för att föreläsa om hur vi kan lyssna varandra ännu bättre. En del av föreläsningen handlade om att byta perspektiv. Är det en 6:a eller en 9:a? Eller rent av en 1:a? Föreläsningen inspirerade Eventyr att skapa denna film.

”Annika, du talar så att man lyssnar. Och temat är ju faktiskt ”att lyssna”. Nyttigt att påminnas om att vi alla tolkar saker på olika sätt och vikten av att vara nyfiken på mottagarens tolkning. Tack för en bra dragning Annika!” 
Sofi Franzén, VD Eventyr AB

Annika Telléus är en fantastisk berättare

"Annika Telléus är en fantastisk berättare som med stor värme delar med sig av egna erfarenheter och enkla verktyg som kan användas direkt. Med god pedagogik och en perfekt mix av övningar, fakta och självreflektion får hon med sig hela gruppen och får oss att tänka i nya banor. En inspirerande workshop som gav nya insikter och fick bestående värde för deltagarna. Vi på E-handelsstaden Borås rekommenderar varmt Annika."
Jeanette Regnér, E-handelsstaden Borås

En av Sveriges populäraste föreläsare

För tredje gången finns Annika Telléus med på Event Effects lista över Sveriges mest populära föreläsare. 

”Rekommenderas varmt. Annika är en grymt inspirerande, intressant och rolig talare. Som ett Kinder ägg – fast nyttigare för dig och dina affärer.”

Pierre Rosengren, Marketplace Borås