LYSSNA PÅ DIG SJÄLV - Utveckla ditt självledarskap


När du lyssnar på dig själv kommer du till din rätt, du fattar bättre beslut och dina relationer fördjupas.


Vill du få verktyg för att lyssna på dig själ och frigöra kraften som kommer när du hittar dina egna svar?


Hitta dina egna svar på:

Hur du gör för att lyssna på dig själv

I vilka situationer är det extra viktigt för dig att lyssna på dig själv?

Vad vill du och hur vet du det?

Under kursen får konkreta verktyg för att:

Fatta bättre beslut

Veta vad du vill

Vara tydlig och äkta

Vara din egen bästa vän

Få bättre självkänsla

Bli bättre på att leda dig själv och andra


Vid kurstillfället blandas teori och övningar med tid för reflektion och diskussion. I en trygg och utforskande miljö får du prova olika modeller och praktiska verktyg för att kunna välja de som passar dig. Du får chansen att komma fram till dina egna svar. Får att få ut så mycket som möjligt kommer du att få en hemuppgift att förbereda till kurstillfället. Du kommer också att få med dig frågeställningar att jobba vidare med efter avslutad kurs.


Du kan välja om du vill gå den öppna utbildningen digitalt eller på plats i Stockholm. Kursen är på en dag och pågår mellan 9.00 och 16.30. Kostnaden för den digitala kursen är 3.900,- (ex moms) och för den fysiska kursen 4.900,- (ex moms). Den fysiska kursen hålls centralt i Stockholm och då ingår fika och lunch. 


Följande kurstillfällen finns under våren 2022:

Digital kurs (1 dag): 17 mars, 5 april eller 18 maj

Kurs på plats i Stockholm (1 dag): 22 februari eller 28 april"Mycket proffsig, väl förberedd och generös med att dela med sig av sin personliga erfarenheter! Du är så grym!"

"Annika är mycket lyhörd, ödmjuk, tillåtande och pedagogisk i sin kurs. Tusen tack för en underbar dag där alla tankar och känslor har varit tillåtna och okej!"

"Trygg, inlyssnande och klok."

"Livsomvälvande."

LYSSNANDE LEDARSKAP - Utveckla dig själv och ditt ledarskap


Det lyssnande ledarskapet ger rätt förutsättningar för alla att bli sina bästa jag.

Det lyssnade ledarskapet handlar om att lyssna på medarbetare och kunder men också om att lyssna på sig själv. Hur ska vi unna lea andra om vi inte kan leda oss själva? När vi lyssnar får vi tillgång till fler perspektiv och kan fatta bättre beslut. Det lyssnande ledarskapet ger rätt förutsättningar för att skapa välfungerande team som trivs och är kreativa samtidigt som de samarbetar och värdesätter varandras olikheter. I grupper som lyssnar på varandra byggs tillit upp och relationerna blir bättre, antalet missförstånd och missuppfattningar minskar. Olikheter och olika åsikter välkomnas och berikar. När vi känner oss trygga och lyssnade på skapas ett hållbart arbetsklimat och goda resultat. Ett lyssnande ledarskap är en förutsättning för att skapa hållbar förändring. 

Under kursen får du konkreta verktyg för att:

Fatta bättre beslut
Vara tydlig och äkta
Skapa en innovationskultur med stort engagemang
Få tillgång till fler perspektiv
Blå bättre på att leda dig själv och andra

Vid kurstillfället blandas teori och övningar med tid för reflektion och diskussion. I en trygg och utforskande miljö får du prova olika modeller och praktiska verktyg för att kunna välja de som passar dig. Du får chansen att komma fram till dina egna svar. Får att få ut så mycket som möjligt kommer du att få en hemuppgift att förbereda till kurstillfället. Du kommer också att få med dig frågeställningar att jobba vidare med efter avslutad kurs.


Du kan välja om du vill gå denna utbildning digitalt eller på plats i Stockholm. Kursen är på två dagar och pågår mellan 9.00 och 16.30. Kostnaden för den digitala kursen är 7.800,- (ex moms) och för den fysiska kursen 9.800,- (ex moms). Den fysiska kursen hålls centralt i Stockholm och då ingår fika och lunch båda dagarna.


Följande kurstillfällen finns under våren 2022:

Digital kurs (2 dagar): 1-2 februari eller 6-7 april

Kurs på plats i Stockholm (2 dagar): 23-24 mars eller 11-12 maj


Företagsanpassade utbildningar

Längtar ni efter att mötas och utvecklas tillsammans? Efterfrågan på digitala företagsanpassade utbildningar är stor. När utbildningen kopplas till den egna värdegrunden/värderingarna och de utmaningar man står inför blir effekten betydligt bättre. Hör av er för att bolla ett uppägg som passar er. Kanske vill ni utveckla ledarskapet/medarbetarskapet/självledarskapet i organisationen. Eller så känns det mer aktuellt att möta förändringar utan att fastna i rädslor och antaganden. 

Kontakta mig gärna för förslag på upplägg.