Vill ni utvecklas som team?

Team som turas om att prata, som låter alla komma till tals och som visar att de lyssnar på varandra är mest framgångsrika. Där kommer medlemmarna till sin rätt, blir trygga och kreativa. Som bonus trivs de.

Hur fungerar det idag? Hur vill ni att det ska fungera?

När ett team känner tillit till varandra fungerar teamet som bäst. Ibland behöver processen skyndas på för att snabbt skapa ett tillitsfullt och produktivt team som trivs. När grupper lär sig att lyssna på varandra skapas trygga och hållbara team. Bli bättre på att lyssna på varandra och ta vara på all kompetens i gruppen. Få verktyg för att hantera de som vanligtvis inte kommer fram och de som har en tendens att ta över.

Teamutveckling kan vara en skräddarsydd aktivitet anpassad efter det gruppen behöver jobba på. Det kan vara en workshop inom ett specifikt ämne som hur man vill jobba med feedback i gruppen eller att gemensamt ta fram värderingar. En annan idé är att göra en workshop om hur ni arbetar mer kundnära och ser till att sätta kunden i centrum av verksamheten.